Ostatnio dodany


Polecamy
ogłoszenia artystyczne, informator kulturalny

rodo

Informacja o danych osobowych – skierowana do Kontrahentów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącego ochrony w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/ Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Pracownia maguzilki-Art Pani/ Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pracownia Maguzilki-Art Jacek Wnuk-Gugnacki
  63-000 Środa Wielkopolska, Brzezie 25/2 , NIP 543-114-05-76, adres email maguzilki-art@wp.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane, w związku z zawartą umową główną sprzedaży/ świadczenia usług. Celem przetwarzania danych osobowych przez administratora jest:
  • realizacja zamówień - sprzedaż towarów,
  • kontaktowanie się w celach związanych ze sprzedażą,
  • udokumentowanie sprzedaży oraz dostarczenie dokumentacji do nabywcy/odbiorcy
  • ewidencja księgowa dokumentów sprzedaży,
  • rozliczenie podatkowe transakcji sprzedaży,
  • obsługa potransakcyjna sprzedaży (np. transport towarów, reklamacje, zwroty),
  • Monitorowanie stanu należności i dochodzenie zabezpieczeń oraz roszczeń.
 3. Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. Brak podania danych osobowych uniemożliwi dokonanie sprzedaży, a tym samym uniemożliwi zawarcie głównej umowy. Ponadto podanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem administratora i ma na celu obsługę potransakcyjną sprzedaży, dochodzenie zabezpieczeń i roszczeń związanych z główną umową sprzedaży, .
 4. Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia danych osobowych. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne.
 5. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia sprzedaży/usług objętych umową, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
 6. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  • prawnikom współpracującym z Administratorem,
  • rejestr Dłużników o ile będą przesłanki,
  • firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie w obsłudze danych i zarządzanie infrastruktury IT Administratora
  • firmom kurierskim i pocztowym w związku z realizacją umowy głównej.
 7. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
 8. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii.